Warning: file_get_contents(https://www.kitapyurdu.com/kitap/muderris-ve-virtuoz/592731.html): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /var/www/selcukorhan/app/PriceParser.php on line 8

19. Yüzyıldan Bugüne Seslenen Bir Hikâye

Müderris ile Virtüöz, 19. yüzyılın ortasından iki hikâyeyi, romantizmle gerçekçiliği birleştirerek iç içe sunuyor. Doğu ile Batı’nın ezeli ayrılığı, Avrupa’yı sarsan ilk devrimler, finans-kapital çekişmeleri, aşkın anlamı, geçmişle geleceğin savaşı, iktidarın çürüyen yüzü, kölelik, gizli örgütler gibi katmanlarda bugüne seslenen bir tarih kurgusuyla 19. yüzyıl romanı tadında bir dönem anlatısı.

Müderris ve Virtüöz Çalma Listesi

Müderris ve Virtüöz'de adı geçen parçaları aşağıdaki Spotify çalma listesinden dinleyebilirsiniz:

Romanın Karakterleri

Müderris ve Virtüöz'de geçen, tarihte yaşamış gerçek karakterlerden bir bölümünü ipucu olarak aşağıda bulabilirsiniz:

Dünyaca ünlü Macar kompozitor, piyano virtüözüFranz Liszt

19. yüzyılın en önemli piyanistlerinden birisi ve senfonik şiir tarzının yaratıcısı olan bestecidir. 1847 yazında İstanbul'a gelerek bir dizi konser vermiştir.
Vikipedi'de Franz Liszt

Medresenin son gülüAhmet Cevdet

Romanın geçtiği dönemde genç bir müderris olan Ahmet Cevdet (Paşa) Osmanlı tarihine damgasını vuran devlet adamları arasındadır.
İslam Ansiklopedisi'nde Cevdet Paşa

Osmanlı devlet adamıKeçecizâde Fuat Efendi

Tanzimat fermanıyla anılan Mustafa Reşit Paşa'nın en yakın çalışma arkadaşı. Nüktedanlığıyla bilinen devlet adamı. Fuat Paşa.
İslam Ansiklopedisi'nde Fuat Paşa

Mecidiye Marşı bestecisiGiuseppe Donizetti

Türkiye'yi 19. yüzyılda batı müziği ile tanıştıran ve ilk Türk bandosu olan Mûsikâ-i Hümâyûn'un (günümüzde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası) gelişmesinde en büyük katkıyı sağlamış olan kişidir. Donizetti Paşa.
Vikipedi'de Giuseppe Donizetti

Opera hayranı bir padişahSultan Abdülmecit

Tanzimat Fermanı ile başlayan saltanatı boyunca Osmanlı devleti Batılılaşma reformlarının yoğun biçimde uygulandığı benzersiz bir döneme girmiştir.
Vikipedi'de Sultan Abdülmecit

Polonyalı bir devrimci, ajan Zwierkovski

Sonradan İslam'a geçip Mehmet Sadık Paşa adını alacak Mihal Çaykovski'nin İstanbuldaki Polonya ajansının kurulup geliştirilmesinde yardım aldığı kişi.

Mehmet Sadık Paşa ya daMihal Çaykovski

İstanbul'da bugünkü Polenezköy'ün kurulması ve Polonyalı mültecilerin örgütlenmesi adına çalışan, sonradan İslam'a geçerek Kırım Savaşı'nda Osmanlı safında savaşan Polonyalı asilzade. Yaşamının son döneminde Hıristiyanlığa dönmüş ve Rusya'ya sığınmıştır.
Polonya Cumhuriyeti web sitesi'nde Mihal Çaykovski

Polonyalı bir asilzâdeKont Vladislav Zamoyski

19. yüzyılda Rusya ve Avusturya tarafından işgal altında olan Polonya'nın bağımsızlığı için mücadele vermiş bir asilzade. Osmanlı devletiyle iyi ilişkiler içinde olmuş, İstanbul'da bulunmuş, Kırım Savaşı'nda Osmanlı saflarında kılıç kuşanmıştır. Wikipedia'da Zamoyski (İngilizce)

Ahmet Efendi'ye "Cevdet" mahlasını veren şairSüleyman Fehim

19. yüzyılda yaşamış az bilinen bir Osmanlı şairidir. Fars dili ve edebiyatına hakim olduğu söylenir. Küçük bir divanı ve şerhleri vardır. İslam Ansiklopedisi'nde Süleyman Fehim. Fehim-i Sani.

İstanbul

İstanbulun evsâfını mümkin mi beyân hiç
--Nedîm

Neler söylediler?

Müderris ve Virtüöz hakkında yorumlar...

Selçuk Orhan - Foto: Mehmet Erte

Selçuk Orhan

1977 doğumlu yazar 90'lı yılların ortasından başlayarak edebiyat dergilerin öykü, eleştiri ve deneme yazılarıyla görünmeye başladı.

Öykü, eleştiri ve roman türlerinde eser veren Selçuk Orhan Varlık, Ot, Hece, k24, edebiyathaber gibi basılı ve çevrimiçi mecralarda yazmaya devam etmektedir. Bugüne kadar yayınlanan kitapları aşağıda listelenmiştir.

  • Kansızlık (Öykü, 2000)
  • Taş Kayık (Öykü, 2003)
  • 40 Hadis (Roman, 2010)
  • Aranmayan Özellikler (Roman, 2014)
  • Güzel (Roman, 2016)
  • Başkalarının Buradaları (Öykü, 2017)
  • 100 Soruda Oğuz Atay (Eleştiri, 2018)
  • Müderris ve Virtüöz (Roman, 2021)

Sosyal medyada Selçuk Orhan'la iletişime geçmek için Twitter kullanabilirsiniz.

Yazarla İletişime Geçin

orhan.selcuk@gmail.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.